ประกาศชื่อผู้โชคดี : BEAUTY SPEAK (แพรวปักษ์ 25 พ.ค. 58)

Aveda “Pure Abundance Style-Prep”

1. คุณมาลี อัตตสรรค์สาธิต
2. คุณศิริพร รีวีระกุล
3. คุณดารารัตน์ จุฬาพันธุ์
4. คุณนันทพร ธนกัญญา
5. คุณสุทัศน์ บุญเลิศ
6. คุณนภาพิลัย สาริยาชีวะ
7. คุณกมลพร นิโรธร
8. คุณลฎาภา อยู่คู่คุณธรรม
9. คุณหน่อยฤดี นิรินธนชาติ
10. คุณอัญชลี กาญจนางกูรพันธุ์
11. คุณเพชรรัตน์ ชัยบำรุง
12. คุณจิดานันท์ เมธาธราธิป

Praew Recommend

keyboard_arrow_up