ประกาศชื่อผู้โชคดี : Beauty Speak (แพรวปักษ์ 10 พ.ค. 58)

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับางวัล “Bisous Call Me a Crystal Brilliant Twist Mascara Extreme Volume” จากนิตยสารแพรว ปักษ์ 10 พฤษภาคม 2558จำนวน 15 รางวัล (รางวัลละ 695 บาท) มีดังนี้

mascara-beauty-sspeak
1. คุณอรสา โรจนพฤกษ์
2. คุณเพชรรัตน์ ชัยบำรุง
3. คุณนภาพิลัย สาริยาชีวะ
4. คุณนันทิกา เจนนันทขจร
5. คุณศรัญญา กลิ่นฤทธิ์
6. คุณอุดมพร ตั้งพัฒนธนา
7. คุณเสาวภา รัตนชูเดช
8. คุณชมนภา เชื้อหย่วน
9. คุณพาสินี ยิ้มแย้ม
10. คุณนิชาภา พวงศรีสังข์
11. คุณนราวดี คำสุเรศ
12. คุณอรอุมา ญาณพาณิชย์
13. คุณฐิศิรักษ์ ไทยสำราญ
14. คุณสุภาวดี ฉัตรอุทัย
15. คุณสร้อยมุกดา มีชัยโย

Praew Recommend

keyboard_arrow_up