ประกาศชื่อผู้โชคดีกิจกรรม Beauty Speak (แพรว ปักษ์ 25 เม.ย. 58)

1. คุณธัญลักษณ์ เคร่งวิทยา

2. คุณอภิชญา ทองประดิษฐ์

3. คุณธนิษฐ์ฌา สุธรรมวงศ์

4. คุณสุทินนา อั้นจินดา

5. คุณกาญจนา แฝงพุต

6. คุณพิมพ์ใจ มณีนาค

7. คุณสุภนา แซ่เหลื่อง

8. คุณสมนึก เกิดกองทรัพย์

9. คุณอนุจิต แก้วร่วมวงศ์

10. คุณประภา แสงพราย

11. คุณนิรชา ไชยชนะ

12. คุณเพ็ญทิพา ภัทรนาวิก

13. คุณพรรณิภา ไชยชนะ

14. คุณรัชดาพร ลิขิตเลอสรวง

15. คุณสิราธร คำทอง

Praew Recommend

keyboard_arrow_up