ประกาศชื่อผู้โชคดี : Praew Click!

1. ชนิกานต์ สุขสาธุ · เลขาฯ ที่ Thai Oil Public Company Limited

2. Yumee Kaeka

3. Rut Vannistelrooy · นักวิจารณ์เด่น · ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร

4. Nai Mod-ex · ครู ที่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

5. Siriporn Chaleamsrisurat · Sukothaithammathirat University

6. PAnii Panitra · นักวิจารณ์เด่น · มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

7. Usana Haug · ม.ศิลปากร

8. Sirinun Kiativanitsopon · กรุงเทพมหานคร

9. Nisakorn Kimseng · มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

10. Sombat Pholweerakajorn · กรุงเทพมหานคร

ติดต่อรับรางวัลที่ [email protected] หรืิอ 02-422-9999 ext. 4353

Praew Recommend

keyboard_arrow_up