ประกาศชื่อรับรางวัลจากแพรว Fortune และกระเป๋าพรีเมี่ยม

1. กุสุมา หงษ์สา

2. ขวัญจิต สิริสิงห

3. จันทรา เกษมสุขประการ

4. จิดานันท์ เมธาธราธิป

5. ชัญญานุช สกลพรรค

6. ชุลีพร ปลื้มอารมย์

7. ดวงแก้ว สุริยะวงศ์ทอง

8. ดวงรัตน์ โยชนัง

9. นภัทรทิตา บุญยัง

10.นริสา โรจนพฤกษ์

11. ลัดดาวัลย์ อภัยรัตน์

12. ลินดา ลิ่วเฉลิมวงศ์

13. วิภาภรณ์ ลำเลียงพล

14. วิราวรรณ เรืองศรี

15. ศรีโสภา ภู่ชัยวัฒนานนท์

16. สุดาพร อุษา

17. อริสนา โรจนพฤกษ์

18. Khwanchanok poochaiwattananon

19. Sirinapa Srithilert

20. Sithta minman

*ผู้โชคดีรบกวนรอการติดต่อกลับจากทีมงาน ขอบคุณค่ะ*

Praew Recommend

keyboard_arrow_up