วันสตรีสากล

วันสตรีสากล ASICS ชวนผู้หญิงทุกคนออกกำลังกาย ส่งผลบวกสุขภาวะทางจิต

account_circle
วันสตรีสากล
วันสตรีสากล

เนื่องใน วันสตรีสากล ASICS ได้เผยถึงผลการวิจัยระดับโลกเกี่ยวกับช่องว่างในการออกกำลังกายระหว่างชายและหญิง เป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างระดับการออกกำลังกายของผู้หญิงกับสุขภาวะทางจิตของพวกเธอ จากรายงานพบว่าผู้หญิงมีความสุขมากขึ้น 52% รู้สึกกระปรี้กระเปร่ามากขึ้น 50% รู้สึกมั่นใจมากขึ้น 48% เครียดน้อยลง 67% และรู้สึกหงุดหงิดน้อยลง 80% เมื่อออกกำลังกายเป็นประจำ**

วันสตรีสากล ASICS ชวนผู้หญิงทุกคนออกกำลังกาย ส่งผลบวกสุขภาวะทางจิต

อย่างไรก็ตาม การวิจัยในคนจำนวน 24,959 คน ซึ่งจัดทำโดย ASICS และนำการค้นคว้าโดยนักวิชาการที่มีชื่อเสียงอย่าง ดร.ดี ดลูกอนสกี (Dr. Dee Dlugonski) และผู้ช่วยศาสตราจารย์เบรนดอน สตับส์ (Assoc. Prof. Brendon Stubbs) กลับพบผลที่น่าตกใจว่าผู้หญิงมากกว่าครึ่งจากทั่วโลกกำลังห่างหายและเลิกออกกำลังกายมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของพวกเธอ และเพื่อสนองต่อผลการวิจัยเหล่านั้น ASICS ต้องการที่จะเปิดโอกาสและช่วยขยายผลเชิงบวกให้กับบุคคลและองค์กรระดับท้องถิ่นที่กำลังตั้งใจลดอุปสรรคในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายของผู้หญิง เพื่อช่วยซัพพอร์ต ผลักดัน และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงเหล่านั้นหันมาออกกำลังกายมากยิ่งขึ้น

ผลการวิจัยระดับโลกเผยให้เห็นว่าผู้หญิงมากกว่าครึ่งไม่พึงพอใจกับระดับการออกกำลังกายของตนเอง โดยผู้หญิงทุกคนกำลังเผชิญกับอุปสรรคในการออกกำลังกายตลอดทั้งช่วงชีวิตของพวกเธอ ตั้งแต่ความกดดันด้านเวลา (74%) ความไม่มั่นใจในตนเอง (35%) ไปจนถึงสภาพแวดล้อมที่ทำให้รู้สึกว่าถูกคุมคาม (44%) หรือรู้สึกว่าตนเองไม่เหมาะกับการเล่นกีฬา (42%) ยิ่งไปกว่านั้น เกือบ 2 ใน 3 (61%) ของเหล่าคุณแม่ระบุว่าความเป็นแม่เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้พวกเธอห่างหายจากการออกกำลังกายประจำ แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูกที่มีต่อระดับการทำกิจกรรมของผู้หญิง ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กล่าวถึงความคาดหวังของสังคมที่มีต่อบทบาททางเพศ รวมถึงความคิดที่ว่าผู้หญิงควรมีหน้าที่หลักในการดูแลคนในครอบครัว และรับผิดชอบหน้าที่ต่าง ๆ ในครัวเรือน ซึ่งล้วนเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้พวกเธอเลิกออกกำลังกาย

ในทางกลับกัน การรับรู้ของผู้ชายเกี่ยวกับความท้าทายที่ผู้หญิงต้องเผชิญนั้นแตกต่างไปจากความเป็นจริง มีผู้ชายเพียง 34% เท่านั้นที่ยอมรับว่าการไม่มีเวลาเป็นอุปสรรคในการออกกำลังกายสำหรับผู้หญิง แม้ว่าผู้หญิงจำนวน 3 ใน 4 (74%) จะพูดถึงปัญหานี้ก็ตาม แต่ผู้ชายกลับคิดว่าความไม่มั่นใจในร่างกายเป็นปัญหาสำคัญ โดยผู้ชาย 58% บอกว่าสิ่งนี้เป็นอุปสรรคหลักเทียบกับจำนวนผู้หญิง 36% ความจริงแล้วอุปสรรคห้าอันดับแรกของการออกกำลังกายที่ผู้ชายรับรู้ มีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้น คือ ปัจจัยเรื่องค่าใช้จ่าย ที่ปรากฏอยู่ในลิสต์อุปสรรคที่พบบ่อยที่สุดซึ่งตอบโดยผู้หญิง ยิ่งเน้นให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการรับรู้ของผู้ชายกับความเป็นจริงในแต่ละวันที่ผู้หญิงทั่วโลกรู้สึก

อย่างไรก็ตาม จากงานวิจัยพบว่าผู้หญิงกว่า 1 ใน 3 กล่าวว่าเพื่อนของพวกเธอคือผู้ที่มีอิทธิพลที่สำคัญที่สุดในการออกกำลังกาย พวกเธอมีแรงจูงใจที่จะออกกำลังกายโดยผู้หญิงแบบเดียวกับตนเองมากกว่าคนที่มีชื่อเสียง อีกทั้งพ่อแม่และคนรักก็ถือเป็นกลุ่มคนที่มีอิทธิพลเช่นกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าเพศหญิงหรือชายก็สามารถส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการออกกำลังกายได้ เมื่อถามว่าทำไมพวกเธอถึงออกกำลังกาย โดยทั่วไปแล้ว ผู้หญิงกล่าวว่าเพื่อสุขภาพจิต (92%) และสุขภาพกาย (96%) มากกว่าการมีรูปร่างที่สวยงาม ดร. ดี ดลูกอนสกี ผู้นำการวิจัยและผู้ช่วยศาสตราจารย์จากสถาบันวิจัยเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเคนทักกี กล่าวว่า

“งานวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่าช่องว่างการออกกำลังกายระหว่างชายและหญิงเป็นความท้าทายที่ซับซ้อนซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นได้ในชั่วข้ามคืน และเพราะไม่ได้เกิดขึ้นจากเพียงสาเหตุเดียว จึงไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีเดียว แต่ถ้าถามว่าอะไรสามารถช่วยได้ ผู้หญิงตั้งข้อสังเกตว่าการทำให้การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้มากขึ้น ทำให้พวกเธอรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและถูกยอมรับในทุกรูปแบบกิจกรรม ในขณะที่ท้าทายความคาดหวังของสังคมที่มีต่อบทบาทของผู้หญิงไปด้วยเป็นสิ่งที่ช่วยผลักดันให้พวกเธอออกกำลังกายได้มากกว่าเดิมรวมถึงกิจกรรมการออกกำลังกายที่เน้นไปยังตัวของผู้หญิงและตอบโจทย์ความต้องการของพวกเธอ เช่น มีการช่วยดูแลเด็ก (Childcare) และการจัดเลี้ยงรื่นเริงต่าง ๆ กิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับงานที่พวกเธอทำ มีความสนุกสนานสามารถเข้าถึงได้ ให้ความรู้สึกปลอดภัยโดยไม่มีอคติต่อกัน วิธีการทั้งหมดนี้แม้จะเป็นเรื่องเล็ก ๆ แต่สามารถเกิดผลสะท้อนได้อย่างเด่นชัด และจากการศึกษานี้เราจึงได้พบว่ามีผู้คนและองค์กรอีกหลายพันรายทั่วโลกที่กำลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้”

ในปัจจุบันมีผู้คนและองค์กรอีกมากมายที่กำลังสร้างความแตกต่างไปในทิศทางที่ดีขึ้นอยู่ทั่วโลก และในวันสตรีสากลนี้กลุ่มคนเหล่านั้นกำลังเชิญชวนให้ผู้คนส่งเรื่องราวและบอกเล่าประสบการณ์ของตนเอง เพื่อให้ผู้หญิงรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง ได้รับการสนับสนุนและได้รับแรงบันดาลใจ อีกทั้ง ASICS ก่อตั้งขึ้นจากความเชื่อที่ว่ากีฬาและการออกกำลังกายมีประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจ จึงเป็นที่มาของ ASICS : ‘Anima Sana in Corpore Sano’ หมายถึง ‘การมีจิตใจที่แจ่มใส ในร่างกายที่สมบูรณ์’ แม้ว่างานวิจัยของเราจะพบว่าผู้หญิงจำนวนมากไม่พอใจกับระดับการ


Praew Recommend

keyboard_arrow_up