นิตยสารแพรวคืนกำไรสู่สังคม จัดโครงการ “แพรวแชริตี้” ระดมทุนบริจาคองค์กรสาธารณกุศล

โครงการแพรวแชริตี้ ถูกก่อตั้งขั้นในวาระที่นิตยสารแพรวครบรอบปีที่ 25 เมื่อปี พ.ศ.2546 มีเป้าหมายเพื่อแสดงบทบาทและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม โดยเป็นสื่อกลางการกุศลในการระดมทุนจากผู้อ่านที่มีจิตศรัทธา เพื่อช่วยเหลือเด็ก สตรีและผู้ยากไร้รวมถึงสัตว์ทุกข์ยาก ทำให้การดำเนินงานของโครงการแพรวแชริตี้จนถึงปัจจุบัน ได้มอบเงินสนับสนุนแก่มูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ ในแต่ละปีมาแล้ว รวมทั้งสิ้น 33 มูลนิธิ เป็นยอดเงินกว่า 25,080,790 บาท

2
คุณเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และ คุณระริน อุทกะพันธุ์ กรรมการผู้จักการใหญ่ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

ปี 2558 นี้ ขึ้นอีกครั้งโดยถือเป็นการร่วมแรงร่วมใจจากบุคคลในแวดวงสังคม นำของรักของหวงมาออกบูธจำหน่าย ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายสินค้าทุกชิ้นโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จะสบทบเข้าบัญชีโครงการ “แพรวแชริตี้” เพื่อมอบเป็นการกุศลให้แก่มูลนิธิต่างๆ ในปีถัดไป

1

พิธีมอบเงินบริจาคโครงการบริจาคแพรวแชริตี้ แก่ 5 มูนิธิ ประจำปี 2558 นี้ โดยมีคุณเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ส่งมอบเงินที่ผู้อ่านร่วมบริจาคผ่านคอลัมน์แพรวแชริตี้และนิตยสารแพรวสมทบเพิ่มเติมในจำนวนที่เท่ากัน รวมรายได้จากการจำหน่ายสินค้าในงานแพรวแชริตี้เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 รวมเป็นยอกเงินบริจาคทั้งสิ้น 2,500,000 บาท โดยจะมอบแก่ 5 มูลนิธิ มูลนิธิละ 500,000 บาท ดังนี้

  • บ้านอุ่นรัก มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
  • ศูนย์สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (บ้านพักรวมน้ำใจ) วัดป่าศรีมงคล จังหวัดร้อยเอ็ด
  • กองทุนศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย โรงพยาบาลช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา จังหวัดลำปาง
  • สถานวงเคราะห์เด็กยากไร้ วัดโบสถ์วรดิตถ์ จังหวัดอ่างทอง
  • มูลนิธิศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หากท่านใดที่สนใจยังมีอีกหนึ่งช่องทางคือ “ดับเบิ้ลคลิก ดับเบิ้ลบุญ” การจัดประมูลสินค้าแบรนด์เนมของคนดังและเซเลบริตี้ชิ้นพิเศษ ที่จะเปิดประมูลผ่านเว็บไซต์ praew.com ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. – 31 ต.ค. 2558 นี้ เพื่อเป็นการระดมทุนอีกหนึ่งช่องทางในการสมทบทุนเข้าโครงการแพรวแชริตี้เช่นกัน

 

Praew Recommend

keyboard_arrow_up