SECRET GARDEN 3 – VERSAILLES

นับเป็นครั้งที่ 3 ของผลงานภาพยนตร์สั้นเรื่อง SECRET GARDEN โดย Inez et Vinoodh ที่ Dior ได้นำเสนอโดยการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านความงดงามของพระราชวังแวร์ซายซึ่งเป็นสัญลักษณ์อันหรูหราของประเทศฝรั่งเศส และถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของดิออร์ โดยเริ่มเผยโฉมเป็นครั้งแรกในวันที่ 30 พฤษภาคม ทาง www.dior.com

Praew Recommend

keyboard_arrow_up