DIOR HOMME WINTER 2015-2016 Backstage Film by Willy Vanderperre

DIOR HOMME WINTER 2015-2016 Backstage Film by Willy Vanderperre
DIOR HOMME WINTER 2015-2016 Backstage Film by Willy Vanderperre

dior1 dior2 dior3 dior4 doir5
ภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถสื่อถึงภาพที่ต่อเนื่องของความเป็นปัจเจกบุคคลและหมู่คณะ ด้วยการถ่ายทอดกลุ่มสุภาพบุรุษของ Dior Homme ลงไปในมุมมองที่ถูกนำเสนอออกมาได้เป็นอย่างดี
สามารถรับชมภาพยนตร์ได้ที http://www.dior.com/diortv/en_int/videos/mens-fashion/winter-15-16-backstage-film-by-willy-vanderperre

 

 

 

keyboard_arrow_up