Knowing Your Beloved Hair: รักผม(ต้อง)รู้จักผม

หากเปรียบดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจ เส้นผมก็เปรียบเสมือนม่านไหมแสนสวย ที่เพิ่มความประทับใจให้แก่ผู้พบเห็นเมื่อมองแรกพบได้เช่นกัน หลายคนจึงสรรหาสารพัดวิธีคิดประดิษฐ์ทรงผมให้เข้ากับรูปหน้า รวมทั้งวิธีการต่างๆ นานาที่จะทำให้ผมของเราเก๋ ถึงที่สุด

Praew Recommend

keyboard_arrow_up