SODA ONSEN สร้างสมดุล…สวย ทั้งร่างกายและจิตใจธรรมชาติ…สร้าง ‘มหัศจรรย์’ ที่ให้ประโยชน์แก่มวลมนุษย์มากมาย ในราวค.ศ.1800 มนุษย์ได้ค้นพบบ่อน้ำแร่หรือน้ำพุร้อน ซึ่งเกิดขึ้นจากความร้อนจากชั้นใต้ดิน แล้วเมื่อแก่นโลกเย็นตัวลง จะปล่อยแก๊สและไอน้ำออกมา จนกระทั่งกลายเป็นน้ำแร่หรือน้ำพุร้อนบริสุทธิ์นั่นเอง

น้ำแร่แบ่งเป็นทั้งชนิดเย็น(Cold)

Praew Recommend

keyboard_arrow_up