เปิดกรุ เครื่องประดับชุดไทย สุดวิจิตร จากกรุทองโบราณของเมืองไทย

account_circle
เครื่องประดับชุดไทย
เครื่องประดับจากกรุช่างทองโบราณ

1. แหวนมณฑปทองคำประดับพลอยนพเก้า (วงที่สองจากขวา) 2-4 แหวนพิรอดพลอยนพเก้าสลักดุนลายไทยลงยาราชาวดี

แหวน แหวนทรงมณฑปเป็นแหวนที่ทำซ้อนเป็นชั้นขึ้นไปเหมือนรูปทรงของมณฑป หัวแหวนประดับด้วยอัญมณีขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยเพชรและพลอยเป็นบริวาร ในสมัยโบราณเป็นแหวนที่พระมหากษัตริย์พระราชทานให้กับพระบรมวงศานุวงศ์ และขุนนางชั้นสูงเพื่อเป็นเครื่องประกอบเกียรติยศ ส่วนพิรอดในแรกเริ่มนั้นคือ แหวนเครื่องรางที่ถักด้วยผ้ายันต์หรือสาย สิญจน์ เชื่อกันว่าทำให้แคล้วคลาดจากโชคร้าย ต่อมานิยมทำจากทองนพเก้าประดับอัญมณีเก้าชนิด ตามคติความเชื่อแบบ พราหมณ์ว่าจะนำศิริมงคลมาให้ผู้เป็นเจ้าของ

เครื่องประดับชุดไทย
เครื่องประดับชุดไทย จากกรุช่างทองโบราณ

ปั้นเหน่ง  หรือเข็มขัดทองคำถักลายแน่นทั้งเส้น หัวเข็มขัดสลักดุนลวดลายเทคนิคอยุธยาประดับเพชรลูกโลกและพลอยนพเก้า

ปั้นเหน่ง ปั้นเหน่งแบบไทยนั้นเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย สำหรับบุรุษและสตรีที่นุ่งผ้ายาวหรือโจงกระเบนยาว หลังจับชายผ้าเหน็บที่เอวให้กระชับแล้วจึงมักคาดทับด้วยเข็มขัดเส้นเรียบๆ ที่มีหัวเข็มขัดเป็นรูปกลมและรูปรีเมื่อคาดประกอบแล้วจะดูคล้ายกับผูกเชือกรอบเอว

เครื่องประดับชุดไทย
เครื่องประดับจากกรุช่างทองโบราณ

แหวนทองคำสลักดุนลายพญานาคขดเป็นวงประดับพลอย 

แหวนพญานาค พญานาคนั้นเป็นลวดลายโบราณในหมวดสิงสาราสัตว์ที่สืบทอดและพัฒนาแบบมาจากสมัยสุโขทัย พญานาคเป็นเทพแห่งน้ำถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่และความอุดมสมบูรณ์

เครื่องประดับจาก : กรุช่างทองโบราณ ชั้น 1  ดิโอลด์สยามพลาซ่า แขวงวังบูรพาภิรมย์ โทร. 0-2623-8409

Praew Recommend

keyboard_arrow_up