พรรษมน พิริยะเมธา (พัด)

Managing Director ของ Limousine Express บริษัทให้บริการรถลิมูซีน ซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัว และเป็นบล็อกเกอร์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ เจ้าของเพจ PATSAMON eat well, travel with style