พัชทรี ภักดีบุตร (รี่)

ผู้บริหารสายอาร์ต เคยเป็นดีไซเนอร์แบรนด์Greyhound และ Grey ก่อนจะมาสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงามจากธรรมชาติ “เอิบ (Erb)” ที่มีลูกค้าอยู่ทั่วโลก