ปณิธิพัทธ์ พีรพัฒนกุล (แก๊ป)

เจ้าของธุรกิจส่งออกกล้วยไม้ และ ทำธุรกิจอาหารเสริมเติมความสดชื่นให้ร่างกาย Olared ร่วมกับมาร์ค-ธาวิน พี เซียวตง รุ่นพี่ที่สนิทกันมาก จึงได้โอกาสเข้าไปช่วยงานที่ร้าน Mark Thawin Ultimate Hair Solution  ในตำแหน่ง Marketing Online นอกจากนี้เขากำลังมุเรียนปริญญาเอก สาขายุโรปศึกษา(นานาชาติ) ที่บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย