นิโคล กิตติวัฒน์ (นิกกี้)

ฝาแฝดของคามิลล่า กิตติวัฒน์ ที่โด่งดังจากแสดงแสดงละครช่อง 7 เช่นกัน  เธอคือลูกสาวของคุณรุ่งนภา กิตติวัฒน์ เธอเรียนสาขา สาขาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (The Business English Communication – BEC)จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์