นันทวิมล พลพานิช (ปอ)

ใช้ชีวิตอยู่เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลียกับครอบครัวมากว่า 10 ปี ก่อนจะกลับมาทำงานเป็น Executive Assistant Tax Partner หรือที่ปรึกษาหุ้นส่วนด้านภาษี ของบริษัท อีวาย(EY) จำกัด เป็นบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก