Portrait of Nok Chalida Thaochalee นก ชลิดา

Portrait of Nok Chalida Thaochalee นก ชลิดา
Portrait of Nok Chalida Thaochalee นก ชลิดา

เอมี่เป็นแฟนรายการ Living in Shape ทางทีวีช่อง 3 มานานแล้ว เมื่อต้นปีนี้ ได้มีโอกาสถ่ายภาพ portrait ให้น้องนก ชลิดา (เถาว์ชาลี) ตันติพิภพ เพื่อใช้ประกอบรายการทีวีและเว็บไซต์ของเธอ เอมี่นอกจากจะเป็นช่างภาพแล้ว ยังได้ประสานงานเป็น stylist ไปในเวลาเดียวกันด้วย ทุกภาพทุก theme ในที่นี้ เป็นการ design ของเอมี่เองทั้งหมด

Praew.com : Celeb Story

keyboard_arrow_up