อเล็กซ์ เรนเดลล์ สอนเด็กตาบอดว่ายน้ำ เผย ‘เขาก็ทำอะไรได้หลายๆ อย่างเหมือนที่คนตาดีทำ’

เป็นบุคคลตัวอย่างที่ไม่ได้ทุ่มเทเฉพาะด้านการแสดง เพื่อแจกความบันเทิงให้คนดูเท่านั้น แต่ อเล็กซ์ เรนเดลล์ ยังมุ่งไปทำงานจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ช่วยเหลือสัตว์ รวมถึงการช่วยเหลือ “ผู้พิการทางสายตา” อีกด้วย