3 ประเภท ‘โรคการกินผิดปกติ’ ปัญหาสุขภาพจิตและกายที่ร้ายแรง บางครั้งถึงชีวิต

ถามว่า โรคการกินผิดปกติ มีจริงหรือ? คืออะไร? ความผิดปกติของการกินเป็นโรคทางสุขภาพจิตที่ร้ายแรง เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับความคิด และพฤติกรรมการกิน คืออาจกินน้อยกว่าหรือมากกว่าที่ต้องการเสมอ สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อความสามารถของร่างกายในการรับสารอาหารที่เหมาะสม นำไปสู่ปัญหาสุขภาพ เช่น ปัญหาเกี่ยวกับหัวใจและไตหรือบางครั้งอาจถึงแก่ชีวิตได้ แต่มีการรักษาที่สามารถช่วยได้ โรคการกินผิดปกติ มีกี่ประเภท? ความผิดปกติของการกินที่พบบ่อย ได้แก่ การกินมากเกินไป ซึ่งเป็นการกินที่ควบคุมไม่ได้ ผู้ที่เป็นโรคการกินมากเกินไปยังคงกินต่อไปแม้จะอิ่มแล้วก็ตาม พวกเขากินบ่อยจนรู้สึกอึดอัดมาก หลังจากนั้นมักจะมีความรู้สึกผิด อับอาย และทุกข์ใจ การกินมากเกินไปบ่อยเกินไปอาจทำให้น้ำหนักขึ้นและเป็นโรคอ้วนได้ โรคการกินมากเกินไปเป็นโรคการกินที่พบได้บ่อยที่สุดในสหรัฐอเมริกา Bulimia Nervosa ผู้ที่เป็นโรคบูลิเมีย เนอร์โวซา จะมีช่วงเวลากินมากเกินไป แต่หลังจากนั้นก็กำจัดด้วยการทำให้อาเจียนหรือใช้ยาระบาย พวกเขาอาจออกกำลังกายมากเกินไปหรือเร็วเกินไป ผู้ที่เป็นโรคนี้อาจมีน้ำหนักน้อย น้ำหนักปกติ หรือน้ำหนักเกินเล็กน้อย อาการเบื่ออาหาร (Anorexia Nervosa) ผู้ที่มีอาการเบื่ออาหาร หลีกเลี่ยงอาหาร จำกัดอาหารอย่างรุนแรง หรือกินอาหารบางชนิดในปริมาณที่น้อยมาก พวกเขาอาจมองว่าตัวเองมีน้ำหนักเกิน แม้ว่าพวกเขาจะมีน้ำหนักน้อยจนเป็นอันตรายก็ตาม Anorexia Nervosa เป็นโรคที่พบได้น้อยที่สุดในบรรดาโรคการกินทั้งสามชนิด แต่มักเป็นโรคที่ร้ายแรงที่สุด มีอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุดในบรรดาโรคทางจิตใดๆ สาเหตุการกินผิดปกติคืออะไรไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของความผิดปกติของการกินอาหาร นักวิจัยเชื่อว่าความผิดปกติของการกินเกิดจากปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงปัจจัยทางพันธุกรรม ชีวภาพ พฤติกรรม จิตวิทยา และสังคม ใครบ้างที่เสี่ยงเป็นโรคการกินผิดปกติทุกคนสามารถเป็นโรคการกินผิดปกติได้ แต่จะพบได้บ่อยในผู้หญิง ความผิดปกติของการกินอาหารมักเกิดขึ้นในช่วงวัยรุ่นหรือวัยหนุ่มสาว แต่ผู้คนยังสามารถพัฒนาได้ในช่วงวัยเด็กหรือช่วงหลังของชีวิต 1. อาการของการกินมากเกินไป การกินอาหารในปริมาณมากผิดปกติในระยะเวลาที่กำหนด เช่น 2 ชั่วโมง กินได้แม้ไม่หิว กินเร็วในช่วงที่ดื่มมาก กินกันจนอิ่มหนำสำราญ กินคนเดียวหรือในที่ลับเพื่อหลีกเลี่ยงความอับอาย รู้สึกเป็นทุกข์ ละอายใจ หรือรู้สึกผิดเกี่ยวกับการกินอาหารของตัวเอง … Continue reading 3 ประเภท ‘โรคการกินผิดปกติ’ ปัญหาสุขภาพจิตและกายที่ร้ายแรง บางครั้งถึงชีวิต