“ท่าออกกำลังกายปอด” ดีอย่างไร? ในยุคโควิด-19

ร่างกายแข็งแรง ถือเป็นการสร้างภูมิต้านทานได้อีกทางหนึ่ง เมื่อต้องเผชิญกับภาวะที่ผิดปกติในร่างกาย รวมถึงการมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ร่างกายก็สามารถที่จะต่อสู้กับโรคภัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในยุคที่โรค Covid-19 ยังไม่หยุดระบาด ถึงแม้ความรุนแรงของโรคจะน้อยลง แต่เราก็ควรต้องระวังตัวเป็นอย่างมาก ใส่แมส ล้างมือก่อนการกินข้าวหรือหลังหยิบจับสิ่งของเสมอ อีกประการที่สำคัญคือฝึกการทำงานของปอดให้ทำงานได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้ทุกครั้งของการหายใจได้ออกซิเจนมากพอที่จะไปซ่อมและสร้างให้เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายแข็งแรงขึ้น คุณเพ็ญพิชชากร  แสนคำ นักกายภาพบำบัดจาก คลินิกกายภาพบำบัดอริยะ ไลฟ์เซ็นเตอร์ (คิวเฮ้าส์ ลุมพินี) ได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การทำงานของปอดอย่างมีประสิทธิภาพนั้น อาจจะต้องมีปัจจัยหลายอย่าง เช่น อากาศที่หายใจเข้าไปต้องดีไม่มีมลพิษปะปน รูปแบบการหายใจต้องลึกยาวพอ เพื่อให้ปอดได้ขยายเอาออกซิเจนเข้าไปให้ได้มากที่สุด เนื้อปอดซึ่งเป็นจุดแลกเปลี่ยนแก๊สต้องมีประสิทธิภาพ เป็นต้น “ท่าออกกำลังกายปอด” ดีอย่างไร? ในยุคโควิด-19 ซึ่งบางคนอาจจะสังเกตตัวเองว่าหายใจลึกๆ ยาวๆ ไม่ได้ ตรงกันข้ามมักหายสั้น-ถี่ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะโครงสร้างของร่างกายไม่สมดุล มีการยึดรั้งของกล้ามเนื้อด้านหน้าอก กระดูกสันหลังโค้งงอ ไหล่ห่อ คอยื่น ซึ่งโครงสร้างร่างกายแบบนี้ ส่งผลกระทบต่อการหายใจทำให้หายใจลึก ยาวไม่ได้จากที่ชายโครงยึดรั้ง ขยับไม่ได้ปอดก็ขยายตัวออกไม่ได้ การหายใจจึงลึกได้ไม่มากพอ แต่ร่างกายของคนเราสามารถที่จะฝึกได้ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการหายใจ หรือแม้กระทั่งประสิทธิภาพของการขยายตัวของปอดเราก็ฝึกได้เช่นกัน และการฝึกร่วมกับการเคลื่อนไหวของแขนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ปอดขยายได้มากขึ้นก็ยิ่งทำให้ประสิทธิภาพการขยายตัวของปอดดีเพิ่มขึ้นมากไปอีก เป็นท่าฝึกที่ทำได้ง่ายๆ สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ ยืนตัวตรง ยืนวางขาเท่าสะโพก แขม่วท้องนิดๆ … Continue reading “ท่าออกกำลังกายปอด” ดีอย่างไร? ในยุคโควิด-19