จริงหรือไม่? ที่ว่าสระผมก่อนอาบน้ำเสี่ยง “เส้นเลือดสมองแตก”

จากกรณีที่มีการแชร์ข่าวไม่ควรสระผมก่อนอาบน้ำ เพราะอาจส่งผลทำให้เส้นเลือดแตกนั้น เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ล่าสุดทาง กรมการแพทย์ โดยสถาบันประสาทวิทยา ได้เผยสระผมก่อนอาบน้ำ ไม่ใช่ปัจจัยเสี่ยง “เส้นเลือดสมองแตก” ไม่มีผลทำให้อุณหภูมิหลักของร่างกายเปลี่ยนแปลง และไม่ส่งผลให้เกิดความผิดปกติของหลอดเลือดในสมอง สระผมก่อนอาบน้ำ…ไม่ใช่ปัจจัยเสี่ยง “เส้นเลือดสมองแตก“ โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดของโรคทางระบบประสาท เป็นความผิดปกติของหลอดเลือดในสมอง ซึ่งโรคหลอดเลือดสมองแตก เป็นโรคที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อผู้ป่วยทำให้เกิดภาวะทุพพลภาพและมีอัตราการเสียชีวิตที่สูง และจากกรณีที่มีการแชร์ข่าวไม่ควรสระผมก่อนอาบน้ำ เพราะอาจส่งผลทำให้เส้นเลือดแตกนั้น เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากการสระผมไม่ว่าจะเป็นการสระด้วยน้ำอุ่นหรือน้ำเย็น อุณหภูมิภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ได้ส่งผลกับหลอดเลือดในทันที เพราะสมองและเส้นเลือด ถูกปกป้องด้วยผิวหนัง กล้ามเนื้อ กะโหลก และเยื่อหุ้มสมอง ดังนั้น การสระผมก่อนอาบน้ำจึงไม่ใช่ปัจจัยเสี่ยงของเส้นเลือดสมองแตก สำหรับปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองแตก ได้แก่ ภาวะความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน อายุที่มากขึ้น การสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญและสามารถควบคุมได้ด้วยตนเอง สำหรับการสระผมก่อนการอาบน้ำ หรือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว ไม่ใช่ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคนี้ แต่หากพิจารณาจะเห็นว่าเรามักพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตกในห้องน้ำ หรือหลังจากเข้าห้องน้ำ ซึ่งเกิดจากการปรับตัวจากการปรับเปลี่ยนอิริยาบถ จากท่านั่ง เป็นท่ายืน หรือแม้แต่การก้มตัว มีผลทำให้หัวใจต้องปรับการทำงานให้พอเหมาะกับร่างกาย ซึ่งในคนสูงอายุ หรือผู้ป่วยโรคหัวใจ หลอดเลือดที่ไม่แข็งแรงและมีปัญหาจะไม่สามารถรับกับการปรับตัวดังกล่าว จึงทำให้เกิดภาวะเลือดออกในสมองได้ อย่างไรก็ตาม อาการเตือนสำคัญของโรคหลอดเลือดสมองที่สังเกตได้ คือ พูดลำบาก ปากเบี้ยว … Continue reading จริงหรือไม่? ที่ว่าสระผมก่อนอาบน้ำเสี่ยง “เส้นเลือดสมองแตก”