Optimal Health Level อีกหนึ่งตัวเลือกของผู้บริโภคบนวิถี New Normal เพื่อสุขภาพ

New Normal ของคนไทยจากสถานการณ์ โควิด-19 ชี้ว่า 45.39% รักสุขภาพ มากขึ้น ด้วยการออกกำลังกาย ทานวิตามิน เพื่อดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง และปรึกษาแพทย์อยู่เสมอ ตั้งแต่มีเจ้าโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนทั่วโลก แทบทุกประเทศออกมาตรการเข้มงวด เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อให้เร็วที่สุด และรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ ซึ่งประเทศไทยภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อมุ่งรักษาระยะห่างทางสังคม ดำเนินมากกว่า 2 เดือน ล้วนเป็นแรงบีบให้พฤติกรรมหลายอย่างของผู้คนในสังคมเปลี่ยนไป เพื่อปรับตัวให้เข้ากับภาวะวิกฤตโรคระบาด และเชื่อว่า พฤติกรรมเหล่านั้นจะกลายเป็น “New Normal”  (นิว นอร์มอล) หรือความปรกติใหม่ในหลายๆ ด้าน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่มากขึ้น ล่าสุดผลสำรวจของ “ดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยดุสิต ได้เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนจากกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับ New Normal ของคนไทยจากสถานการณ์ โควิด-19 ชี้ว่า 45.39% หันมา รักสุขภาพ มากขึ้น ด้วยการออกกำลังกาย ทานวิตามินเพื่อดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง และปรึกษาแพทย์อยู่เสมอๆ สอดคล้องกับ ไอพีจี มีเดียแบรนด์ ประเทศไทย ได้ทำการคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคเมื่อจบเหตุการณ์การระบาดโควิด-19 เพื่อให้องค์กรต่างๆ … Continue reading Optimal Health Level อีกหนึ่งตัวเลือกของผู้บริโภคบนวิถี New Normal เพื่อสุขภาพ