THAI Textile : A Touch of Thai การเดินทางของผ้าไทย @ โตเกียว-โอซาก้า-ฟุกุโอกะ

ปัจจุบันความสวยงามและเสน่ห์ของผ้าไทย ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เมืองไทยเท่านั้น แต่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ทางกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรม และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวสถานกงสุลใหญ่ณนครโอซาก้า และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการ THAI Textile : A Touch of Thai เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นรู้จัก และนำเสนอผ้าไทยในมุมมองใหม่ภายใต้แนวคิด “ผ้าไทยสู่สากล” โดยนำเสนอเครื่องแต่งกายสไตล์สปอร์ต และ Street Fashion ในรูปแบบแฟชั่นโชว์ โดยมีชุดผ้าไทยจาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรม, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และปิดท้ายด้วยชุดฟินาเล่ ที่ออกแบบโดย ประภากาศอังศุสิงห์ดีไซเนอร์แบรนด์ Hook’s ที่สร้างสรรค์ขึ้นจากผ้า Assajan Silk (อัศจรรย์ซิลล์) ผ้าไหมแนวคิดใหม่ ที่ใช้ไหมทอกับเส้นใยรีไซเคิลแอนตี้แบคทีเรีย (Perma) นวัตกรรมใหม่ที่คิดค้นโดยคนไทย อีกทั้งภายในงานได้จัดนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวของผ้าไทย เริ่มด้วยโซนราชินีกับผ้าไทย นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย โดยการส่งเสริมการทอผ้าไทยเพื่อเป็นอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ ตามด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยประเภทต่างๆ เช่น ขิดจกยกมัดหมี่แพรวา และผ้าไหมแนวใหม่ที่นำนวัตกรรมการทอผ้าไทยร่วมกับเส้นใยยับยั้งแบคทีเรีย เพื่อเป็นการต่อยอดตลาดผ้าไทยในสากล และขยายตลาดผู้บริโภคให้กว้างขึ้น โดยได้นำเทคโนโลยี AR […]

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!