Next to NORMAL

“เรานำเสนอชิ้นงานที่เป็นวัฒนะธรรม ไม่ใช่แค่แฟชั่นเท่านั้น” (“we present culture, not just fashion”) คำจำกัดความสั้นๆ ที่บ่งบอกความเป็น next to NORMAL ได้ดีที่สุด

URBAN CHIC IN THE RAIN 6 ลุคเทรนดี้ยามฝนโปรย

ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย อาจลดทอนแรงบันดาลใจในการแต่งตัวของหลายคนไปบ้าง แฟชั่นรับฝน ควรเน้นเสื้อผ้าที่ใส่สบาย เพิ่มความคล่องตัว สำหรับในวันทำงาน

URBAN CHIC IN THE RAIN

ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย อาจลดทอนแรงบันดาลใจในการแต่งตัวของหลายคนไปบ้าง แฟชั่นรับฝน ควรเน้นเสื้อผ้าที่ใส่สบาย เพิ่มความคล่องตัว สำหรับในวันทำงาน

keyboard_arrow_up