ยากสุดคือหาผู้สนับสนุน อเล็กซ์ปลื้ม หมาก-คิมชวนพลังแฟนๆสนับสนุนงานสิ่งแวดล้อม

ถ้ารู้จักใช้ชื่อเสียงที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อคนหมู่มากและสังคมย่อมเป็นสิ่งที่ดี.. เช่น อเล็กซ์ เรนเดลล์ ได้ขอบคุณ หมาก-คิม สำหรับแรงสนับสนุนที่ได้ชวนพลังแฟนคลับมาช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพะยูน สิ่งมีชีวิตให้ดำรงอยู่ต่อไป

keyboard_arrow_up