Be Your Own Kind of Beautiful

ความงามเป็นเรื่องของรสนิยม ที่ไม่มีมาตรวัดตายตัว ผิวขาว แทน ผอมเพรียว หรืออวบอิ่มต่างมีความงามในแบบฉบับของตัวเอง หากเป็นสาวมั่นใจ รู้จักดึงจุดเด่นให้กลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ก็สามารถสร้างเสน่ห์ดึงดูดใจโดยไม่ต้องวิ่งตามเทรนด์ใดๆ ให้เหนื่อย

ค้นหาฑูตความงามกับการประกวด Majolica Majorca Evangelists 2012

MAJOLICA MAJORCA จัดงานประกวด “Majolica Majorca Evangelists Contest” เพื่อค้นหาสุดยอด Majolica Majorca Evangelists 2012 ฑูตความงาม 4 คนแรก!

keyboard_arrow_up