“MEMORIES” ประสบการณ์ดีๆ ในอดีตจาก Facebook

“MEMORIES” ประสบการณ์ดีๆ ในอดีตจาก Facebook…มีใครเคยนึกถึงช่วงเวลาแห่งความสุขในวันเก่าๆ แต่หาข้อความหรือรูปภาพไม่เจอ และจำโมเมนต์ในตอนนั้นก็ไม่ได้บ้างหรือเปล่าคะ? เมื่อก่อน Facebook ช่วยเราฟื้นฟูความทรงจำบางส่วนได้ด้วย On This Day แต่ผู้ใช้ส่วนใหญ่กว่า 90 ล้านคนยังไม่ค่อยถูกจริตค่ะ ล่าสุด Facebook เลยมีการปรับปรุงพัฒนาขึ้นใหม่ในชื่อ Memories จุ๊จะขอเล่าให้ฟังค่ะว่าเราสามารถดูอดีตของตัวเองย้อนหลังได้ยังไงบ้าง

keyboard_arrow_up