Facebook ส่ง Chatbot นำทางช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา

Facebook ส่ง Chatbot นำทางช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา…ทราบกันมั้ยคะว่าทุกวันนี้ Facebook ประเทศไทยมีผู้ใช้งานมากถึง 46 ล้านคน ซึ่งในจำนวนนั้นกว่า 700,000 คน เป็นผู้บกพร่องทางสายตาค่ะ และมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆ ปี แต่มีใครกำลังสงสัยกันอยู่มั้ยคะว่า คนกลุ่มนี้เขามีอุปสรรคต่อการใช้งาน Facebook บ้างหรือเปล่า มาหาคำตอบไปพร้อมกันกับจุ๊เลยค่ะ

keyboard_arrow_up