วันนี้…เมื่อปีที่แล้ว 13 – 14 ตุลาคม จากศิริราช – วังหลวง คลื่นน้ำตาปวงราษฎร์ท่วมแผ่นดิน

วันนี้…เมื่อปีที่แล้ว 13-14 ตุลาฯ จากศิริราช-วังหลวง คลื่นน้ำตาปวงราษฎร์ท่วมแผ่นดิน
หลังจากที่คนไทยได้รับข่าวจากประกาศของทางสำนักพระราชวังเรื่องการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ประชาชนทั่วทุกสารทิศ ต่างเดินทางมายังโรงพยาบาลศิริราชกันหนาแน่นมากขึ้นเรื่อยๆจนเต็มพื้นที่

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!