รู้จักคุณค่าชีวิต เปิดเรื่องคุณหญิงจำนงศรี อดีตนักข่าว และ 4 บุคคลต้นแบบ ทำดีกลับสู่สังคม

เพราะชีวิตไม่ได้ให้คุณค่าเฉพาะเรื่องทรัพย์สินที่มีอยู่เท่านั้น แต่ยังมองไปถึงเรื่องการทำดี การช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมให้ดีขึ้นด้วย ไอเดียนี้จึงได้นำไปสู่เรื่องราวของบุคคลต้นแบบ 5 ท่าน นำทีมโดย คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ อดีตนักข่าว ที่จะมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวจริงพร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ชาวแพรวดอทคอม เพราะบางท่านนั้นกว่าจะมาเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเช่นปัจจุบัน ก็มีเริ่มต้นจากการเป็นชาวนาชาวไร่ แต่เมื่อชีวิตสำเร็จในขั้นหนึ่ง การได้หันกลับมาช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมให้ดีขึ้นก็ได้สร้างความสุขที่มีคุณค่าจนประเมินคุณค่าไม่ได้ให้แก่พวกเขาได้อย่างมาก

keyboard_arrow_up