ไม่ท้อ ไม่กลัว! ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เภสัชกรหญิงโลกไม่ลืม

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ “ไม่ท้อ ไม่เหนื่อย ไม่กลัว” คำพูดนี้ติดตัวเธอมานับตั้งแต่ปี 2538 ที่คลอดยา “ซิโดวูดิน”ช่วยลดการถ่ายทอดเชื้อเอดส์จากสตรีสู่ทารกในครรภ์ ผ่านมาถึงวันนี้เธอได้รับรางวัลปริญญาและฉายามากมาย กระทั่ง บิลล์ เกตส์ ยังยกย่องให้เป็น “Heroes in the Field” ไม่ท้อ ไม่กลัว! ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เภสัชกรหญิงโลกไม่ลืม Role Model ที่มาของทุกตำแหน่ง ทุกรางวัล และทุกฉายา “สิ่งที่ทำให้ดิฉันเป็น ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เจ้าของฉายา ‘เภสัชกร ยิปซี’ ที่คุณดำรง พุฒตาล ตั้งให้ เริ่มจากคุณพ่อ (นายแพทย์สมคิด) ทำงานเป็นหัวหน้าอนามัยอำเภอที่สมุย คุณแม่ (เฉลิมขวัญ) เป็นพยาบาล เปิดคลินิกเล็กๆ ที่บ้าน ทำให้ดิฉันเห็นความยากลำบากและการเสียสละของท่าน และซึมซับการให้มาตั้งแต่เด็ก “ดิฉันเลือกเรียนเภสัชศาสตร์ตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก กลับมาเป็นอาจารย์ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ แต่ตอนนั้นเภสัชเคมียังไม่เป็นที่สนใจ […]

keyboard_arrow_up