รู้จัก “เพลงพญาโศก” บทเพลงแห่งความอาลัยในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ

ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นอกจากจะมีองค์ประกอบเป็นสิ่งที่ต้องจัดสร้างอย่างเวชยันตราชรถ พระที่นั่งราเชนทรยาน พระราเชนทรยานน้อย ฯลฯ หรือส่วนสำคัญอื่นๆ แล้ว อีกอย่างที่จะขาดไปไม่ได้คือเพลงหรือดนตรีที่ใช้บรรเลงในพระราชพิธี ซึ่งเพลงที่นำมาใช้ในครั้งนี้คือ เพลงพญาโศก หรือ เพลงโศกประจำชาติ นั่นเอง หลายคนอาจมีข้อสงสัยว่าเพลงพญาโศกมีความเป็นมาอย่างไร ทำไมถึงได้นำมาใช้ในพระราชพิธีสำคัญเช่นนี้ วันนี้แพรวดอทคอมได้นำข้อมูลจากเว็บไซต์ kingrama9.th ที่กล่าวถึงประวัติของเพลงโศกประจำชาติมาให้ได้อ่านกัน   เพลงพญาโศก หรือเพลงโศกประจำชาติ พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้า กรมหลวงฯ เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ ได้ทรงนำเพลงพญาโศกอัตรา 2 ชั้นมาเรียบเรียงเป็นโน้ตสากล ทั้งเพิ่มเติมเสียงประสานให้มีความไพเราะ เป็นแบบเพลงตะวันตก เพื่อให้กองแตรวงทหารบรรเลงแทนเพลงสโลว์มาร์ชที่เป็นของต่างชาติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บรรเลงครั้งแรก “เพลงพญาโศก” หรือ “เพลงโศกประจำชาติ” “เพลงพญาโศก” หรือ “เพลงโศกประจำชาติ” เป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ได้ทรงนำเพลงพญาโศกอัตรา 2 ชั้นมาเรียบเรียงเป็นโน้ตสากล ทั้งเพิ่มเติมเสียงประสานให้มีความไพเราะเป็นแบบเพลงตะวันตก เพื่อให้กองแตรวงทหารบรรเลงแทนเพลงสโลว์มาร์ชที่เป็นของต่างชาติเพลงพญาโศก บรรเลงโดยกรมดุริยางค์ทหารบกในขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วที่ 2อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kingrama9.th/Honor/Detail/40ที่มา : กรมดุริยางค์ทหารบก#พญาโศก #เพลงโศกประจำชาติ […]

keyboard_arrow_up