บีบีดีโอ กรุงเทพ + Steps with Theera ชวนผู้ประกอบการร่วมผลิตสินค้าคอลเล็คชั่นพิเศษ ภายใต้แบรนด์ 1 IN 68 แบรนด์สินค้าที่เปลี่ยนอัตราการเกิดของผู้มีภาวะออทิสซึม ให้เป็นอัตราส่วนใหม่ในการผลิตสินค้า

แม้จะเป็นเรื่องน่ายินดีที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการว่างงานต่ำติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก จากสถิติล่าสุดในเดือน ก.พ. 2559 ประเทศไทยมีอัตราว่างงานเพียงแค่ 0.94 แต่สิ่งที่น่าตกใจคือ ในประเทศที่มีอัตราการว่างงานต่ำที่สุดนั้น กลับมีคนที่มีภาวะออทิสซึม ว่างงานกว่า 90 % ในขณะที่อัตราการเกิดของผู้ที่มีภาวะออทิสซึม เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ข้อมูลจาก CDC (Centers for Disease Control and Prevention) พบว่าจากอัตราการเกิดโดยเฉลี่ยทุก ๆ 68 คน จะมี 1 คนที่ตรวจพบภาวะออทิสซึม ซึ่งแม้ปัจจุบันจะยังไม่มีการรักษาอาการดังกล่าวให้หายขาด แต่หากได้รับการบำบัดอย่างถูกวิธี ตั้งแต่วัยเยาว์ พวกเขาก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถทำงานและใช้ชีวิตอิสระได้อย่างคนทั่วไป ล่าสุด BBDO BANGKOK บริษัทเครือข่ายของ BBDO Worldwide บริษัทโฆษณาชั้นนำระดับโลก ร่วมกับ Steps with Theera ศูนย์ฝึกอาชีพผู้มีภาวะออทิสซึม ที่มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพ และพึ่งพาตัวเองในชีวิตประจำวันได้ เพื่อรับมือเรื่องการว่างงานอย่างตรงจุด สร้างสรรค์โครงการผลิตสินค้าระยะยาวที่เปลี่ยนอัตราการเกิดของผู้มีภาวะออทิสซึม ให้เป็นอัตราส่วนใหม่ในการผลิตสินค้า […]

keyboard_arrow_up