เคยได้ยินกันไหม? พระสุรเสียงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รับสั่ง 3 ภาษา ฝรั่งเศส – เยอรมัน – จีน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชชกุมารี ทรงมีพระปรีชาสามารถในหลายด้าน ทั้งดนตรี ศิลปะ การพระราชนิพนธ์ และด้านภาษา ซึ่งอย่างหลังนั้น พระองค์ทรงมีความสนพระทัยอย่างมาก จนสามารถรับสั่งได้ถึง 4 ภาษา คือ ไทย, อังกฤษ,ฝรั่งเศส,เยอนมัน และจีน

keyboard_arrow_up