ภาพสายใยรักพี่น้องอบอุ่น สองเจ้าฟ้าทรงปฏิบัติพระกรณียกิจจิตอาสาร่วมกัน

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ประทับเครื่องบินที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวาย ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อทรงปฏิบัติพระกรณียกิจจิตอาสา ในการนี้ หลังจากทรงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และทอดพระเนตรทัศนียภาพโดยรอบเกาะสมุยแล้ว เสด็จไปยังสวนสาธารณะพรุเฉวง เพื่อทรงทำกิจกรรมจิตอาสา ในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะพรุเฉวง ร่วมกับข้าราชการ และประชาชนจิตอาสา พระราชทาน 904 วปร. จังหวัดสุราษฎร์ธานี กว่า 1,500 คน โดยทรงตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะ ทาสีที่จอดรถจักรยาน และกวาดบริเวณลานกิจกรรม นับเป็นตัวอย่างที่ดีในการสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีจิตอาสา ร่วมกันทำความดี เสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม และพระราชทานอาหารกลางวันแก่ผู้แทนสมาชิกจิตอาสาฯ ประกอบด้วยเมนูผัดกะเพรา ไข่เจียว และไอศกรีม สร้างความปลื้มปิติแก่สมาชิกจิตอาสาฯ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งปัจจุบันจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กว่า […]

เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงเผยแพร่โบราณราชประเพณีแก่พระสหายชาวต่างชาติ

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.49 น. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จพร้อมด้วยพระสหายชาวต่างชาติไปยังกรมอู่ทหารเรือ เขตบางกอกน้อย เพื่อทอดพระเนตรเรือพระราชพิธี ได้แก่ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 และเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช ซึ่งเป็นเรือในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่กองทัพเรือฝึกซ้อม เพื่อเตรียมความพร้อมในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทอดพระเนตรการสาธิตการพายเรือพระที่นั่ง และการเห่เรือ ซึ่งใช้กำลังพลประจำเรือและฝีพาย รวม 166 นาย แสดงในท่านกบิน ซึ่งใช้สำหรับเรือพระที่นั่งเท่านั้น สำหรับการเห่เรือ นาวาเอก ณัฐวัฏ อร่ามเกลื้อ รองผู้อำนวยการกองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ เป็นผู้เห่เรือ เพื่อกำหนดจังหวะแก่ฝีพาย โดยใช้กาพย์เห่เรือ บทพระนิพนธ์โดยเจ้าฟ้าธรรมธิเบศรไชยเชษฐ์สุริยวงศ์ หรือเจ้าฟ้ากุ้ง ในสมัยอยุธยาตอนปลาย ซึ่งบรรยายถึงความงดงามของเรือแต่ละลำ จากนั้นทอดพระเนตรเรือรูปสัตว์ ในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค […]

keyboard_arrow_up