สวีเดนชื่นมื่น เจ้าหญิงโซเฟีย ทรงครรภ์ทายาทคนที่ 3 ผู้ซึ่งไม่มีพระยศโดยกำเนิด

เจ้าฟ้าชายคาร์ล ฟิลิปแห่งสวีเดน และเจ้าหญิงโซเฟีย พระชายา ทรงเผยข่าวอันน่ายินดียิ่งว่าตอนนี้ เจ้าหญิงโซเฟียกำลังทรงครรภ์ทายาทคนที่ 3 ซึ่งจะเป็นสมาชิกคนแรกที่ไม่มีพระยศโดยกำเนิด การนี้ เจ้าฟ้าชายคาร์ล ฟิลิปแห่งสวีเดน และเจ้าหญิงโซเฟีย ได้กล่าวในแถลงการณ์ของราชสำนักสวีเดนว่า “เรามีความสุขและตื่นเต้น รอคอยที่จะต้อนรับลูกคนที่สามของเราซึ่งเป็นพี่น้องของเจ้าชายอเล็กซานเดอร์ และ เจ้าชายกาเบรียลมาเป็นสมาชิกคนใหม่ของครอบครัว” นอกจากนี้เจ้าหญิงโซเฟียยังทรงกล่าวเพิ่มอีกด้วย “ทรงรู้สึกสบายดี” และคาดว่าทารกจะมาถึงในช่วงปลายเดือนมีนาคมหรือต้นเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 อย่างไรก็ดี ทั้งสองพระองค์ยังไม่ทรงตรัสว่า สมาชิกคนใหม่ที่จะเกิดในช่วงฤดูใบไม้ผลินั้นเป็น หญิง หรือ ชาย แต่ทารกน้อยคนนี้จะเป็นพระราชนัดดา คนแรกของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟที่ถือกำเนิดโดยไม่มีพระเกียรติยศในราชวงศ์สวีเดน เฉกเช่นเดียวกับ พระราชนัดดาทั้ง 5 พระองค์ที่ปัจจุบันเลิกใช้คำนำหน้าพระเกียรติยศที่ Royal Highness ซึ่งการประกาศถอดพระยศนั้น สำนักพระราชวังของสวีเดน ได้ออกแถลงการณ์เรื่องนี้เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วว่า สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ด้วยทรงคำนึงถึงสมาชิกพระบรมวงศานุวงศ์ที่จะได้ประกอบพระราชกิจของพระราชวงศ์ในอนาคต จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตัดพระโอรสของเจ้าฟ้าชายคาร์ล ฟิลิป ได้แก่ เจ้าชายอเล็กซานเดอร์ และเจ้าชายกาเบรียล รวมทั้งพระโอรสและพระธิดาในเจ้าฟ้าหญิงมาดเดอลีน ได้แก่ เจ้าหญิงเลโอนอร์ […]

keyboard_arrow_up