โลกหลังความตายมักคล้ายกัน นิทรรศการ The Garden of God โดยเกรียงไกร กงกะนันทน์

นิทรรศการหมุนเวียนมาอีกครั้ง มาครั้งนี้พื้นที่แสดงผลงานศิลปะ DUKE Contemporary Art Space ได้จัดนิทรรศการ The Garden of God ผลงานของศิลปิน เกรียงไกร กงกะนันทน์ ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน-12 ธันวาคม 2560 ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเกษรวิลเลจ

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!