“ม.ร.ว.นริศรา-ฮิวโก้”พาซึมซับประวัติศาสตร์ “ราชสกุลจักรพงษ์” ชมจดหมายเก่าแก่พระราชหัตถเลขา ร.5 ถึง “ลูกชายเล็ก” (สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ)

จากการที่“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” (ร.๕) ทรงเล็งเห็นความสำคัญในด้านทหารและโปรดให้ส่ง“สมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ”มงกุฎราชกุมารเดินทางไปศึกษาต่อเป็นเวลาหลายปี ควบคู่ไปกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่าง “พระราชวงศ์รัสเซีย” และ“ราชสำนักสยาม” จนวันนี้ครบรอบ 120ปี และถือเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์“ราชสกุลจักรพงษ์”ได้จัดนิทรรศการ “จักรพงษ์นิทรรศน์” ที่ ตำหนักจิตรลดา วังปารุสกวัน เพื่อเปิดเผยเรื่อราวการใช้ชีวิตในรัสเซียของ“สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์” รวมถึงการอภิเษกสมรสอย่างลับๆ กับสตรีชาวรัสเซียนามว่า “อีคาเทอรีนา เดนิสกายา”หรือ “หม่อมคัทริน ณ พิศณุโลก” และเมื่อวันที่ 24 ก.ค.ที่ผ่านมา“หม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์”หรือ “คุณหญิงสา”พร้อมด้วยทายาท “ฮิลโก้-จุลจักร”, “ฮาน่า-ทัศนาวลัย”และ “ฮาร์เปอร์-ทัศนจักร จักรพงษ์” พาสื่อมวลชนซึมซับประวัติศาสตร์ของ “ราชสกุลจักรพงษ์” ในการนี้ยังได้มีการเปิดเผยจดหมายพระราชหัตถเลขาและลายพระหัตถ์ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” (ร.๕)และ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” (ร.๖) ที่สมบูรณ์ที่สุดกว่า300ฉบับ รวมถึงภาพถ่ายของ“สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์”, พระชายาและพระราชโอรสคือ “พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์” ซึ่งทุกภาพเป็นภาพที่หลายคนไม่เคยเห็นมาก่อน โดย“หม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์”ผู้จัดนิทรรศการ “จักรพงษ์นิทรรศน์”เปิดเผยว่า “จดหมายที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ เป็นตัวจริงและยังไม่เคยให้ใครเห็นเลย ทั้งยังมีภาพการเข้าร่วมพิธีราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ […]

keyboard_arrow_up