ยิ่งกว่าตกนรก 10 ประเทศสุดอันตรายเป็นภัยต่อผู้หญิง

ภาพลักษณ์ของผู้หญิงในศตวรรษที่ 21 ที่เราทุกคนเห็นคือ เธอเหล่านั้นมีความมั่นใจ กล้าที่จะแสดงออก มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกับผู้ชาย แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีผู้หญิงอีกราวๆ 3.3 พันล้านคนทั่วโลก ที่ยังไม่เคยสัมผัสถึงสิ่งที่พูดมาข้างต้น คำว่าเสรีภาพไม่เคยมาถึงพวกเธอ ถึงแม้เราจะมีการเฉลิมฉอลงให้กับวันสตรีสากลในทุกๆ ปี แต่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงก็ยังไม่หมดไป มีหลายประเทศที่ผู้หญิงยังเป็นเหยื่อของความรุนแรง และนี่คือรายชื่อของทั้ง 10 ประเทศ ที่ขอแนะนำว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิง คิดให้ดีก่อนที่จะไป

keyboard_arrow_up