ห้องอาหารคาเฟ่ จาร์แดงมอบความห่วงใยให้ด่านหน้าผ่าน “ข้าวกล่องอิ่มสุข”

ห้องอาหารคาเฟ่ จาร์แดง ณ โรงแรมศิวาเทล ขอเป็นตัวกลางส่งมอบความห่วงใยให้ด่านหน้า พร้อมแบ่งปันรอยยิ้มให้เกษตรกรรายย่อยผ่าน “ข้าวกล่องอิ่มสุข” สู้ภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

keyboard_arrow_up