เลือกกินอย่าง ‘ฉลาด’ อย่ามองข้าม ‘ฉลาก’ ตัวช่วย เรื่องสุขภาพ ยุค 4.0 ห่างไกลโรค

เรื่องสุขภาพ เลือกกินอย่าง ‘ฉลาด’ อย่ามองข้าม ‘ฉลาก’ เรื่องสุขภาพ เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม น่าตกใจอย่างยิ่งเมื่อผลสำรวจของกระทรวงสาธารณสุขพบว่า อัตราการป่วยจากกลุ่มโรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไตวายเรื้อรัง หัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ เพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยกว่า 70% ของคนไทยเสียชีวิตเนื่องจากกลุ่มโรคเหล่านี้ ดังนั้นจะอยู่อย่างไรให้ปลอดโรค คงต้องเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวนั่นคือ การเลือกกินอย่างฉลาด ด้วยการอ่านฉลากต่อไปนี้ สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” เพื่อแสดงว่าอาหารหรือเครื่องดื่มที่เราเลือกบริโภคได้ผ่านเกณฑ์พิจารณาโภชนาการอย่างเข้มงวดแล้วว่า มีปริมาณน้ำตาล ไขมัน และเกลือ (โซเดียม) ที่เหมาะสม นับเป็นตัวช่วยให้ผู้บริโภคเลือกและปรับพฤติกรรมการบริโภคหวานมันเค็มให้เหมาะสมมากขึ้น โดยมีผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ถึง 30 รายการที่ผ่านการรับรองได้รับตราสัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ” ฉลากโภชนาการ หวาน มัน เค็ม แสดง  4 ข้อมูลสำคัญอันส่งผลต่อสุขภาพโดยตรง ได้แก่ พลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม ที่ด้านหน้าของฉลากผลิตภัณฑ์ เป็นตัวช่วยให้ผู้บริโภคสามารถอ่านหรือเปรียบเทียบโภชนาการในผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น เพื่อเลือกซื้อให้เหมาะกับความต้องการของร่างกาย และปรับการบริโภคอาหารที่ให้สมดุลกับพลังงานที่ใช้ หากคุณแม่ยุคใหม่ต้องการเครื่องมืออื่นๆ ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ ลองดู“ข้อมูลเข็มทิศโภชนาการ” ของบริษัทเนสท์เล่ […]

keyboard_arrow_up