ลุยงานเต็มที่..ภาพล่าสุด ‘คุณใหม่ สิริกิติยา’ เดินเก็บข้อมูลที่ จ. เพชรบูรณ์ ในอิริยาบถสุดเรียบง่าย

นับตั้งแต่ที่คุณใหม่ สิริกิติยา เจนเซน พระธิดาคนเล็กในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้เข้ารับราชการสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 คุณใหม่ก็ได้เริ่มชีวิตการเป็นข้าราชการไทยเต็มตัว และตั้งใจกับการเข้ามาทำหน้าที่นี้เฉกเช่นเดียวกันคนธรรมดาทั่วไป

keyboard_arrow_up