ไขความลับสวิสเซอร์แลนด์ ประตูสู่อาชีพการบริการด้านการโรงแรมดีที่สุดในโลก

อย่าปล่อยโอกาสความสำเร็จให้หลุดลอยไป สร้างช่องทางสายอาชีพให้กว้างไกลจากจุดเริ่มต้นของการบริการด้านการโรงแรมดีที่สุดในโลกอย่างสวิสเซอร์แลนด์

Nat&Aum in Swiss

ชมภาพบรรยากาศความหวานท่ามกลางบรรยากาศหนาวสุดขั้ว ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ งานนี้ไม่รู้ว่าดีกรีความหนาว จะสู้ความหวานได้หรือไม่!!!

keyboard_arrow_up