สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เป็นประธานการประชุมใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีฯ พร้อมทอดพระเนตร “สวนบำบัดลอยฟ้า”

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เป็นประธานการประชุมใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีฯ พร้อมทอดพระเนตร “สวนบำบัดลอยฟ้า” กลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยต้นแบบแห่งการบำบัดกาย ใจ ด้วยธรรมชาติ โรงพยาบาลรามาธิบดี

keyboard_arrow_up