“เทศกาลชมดอกแวนด้ารับลมหนาว” เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ก้าวสู่ปีที่ ๔ ที่พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ และเผยแพร่วัฒนธรรมการจัดดอกไม้ของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมทั้งเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ พร้อมต้อนรับเหมันต ฤดูที่กำลังจะมาเยือนในอีกไม่ช้านานนี้

keyboard_arrow_up