รู้ทันลดเสี่ยง “มะเร็งปอด” โรคที่เสียชีวิตอันดับต้นๆ อันตรายที่ไม่มีสัญญาณเตือน

ถึงแม้ว่า มะเร็งปอด จะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ แต่ถ้าเราสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น มีโอกาสรักษาหายได้ ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญก็คือ การสูบบุหรี่!! รวมถึงการได้รับควันบุหรี่เป็นประจำก็มีความเสี่ยงไม่ต่างจากคนสูบบุหรี่ รองลงมาคือ การได้รับมลพิษจากสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่นควัน ไอระเหย โลหะหนักต่างๆ นอกจากนี้ก็คือ อายุที่เพิ่มขึ้น และประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งจะมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไป รู้ทันลดเสี่ยง “มะเร็งปอด” โรคที่เสียชีวิตอันดับต้นๆ อันตรายที่ไม่มีสัญญาณเตือน พญ.อนงนุช ชวลิตธำรง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จาก Addlife Check-Up Center ชั้น 2 ไลฟ์เซ็นเตอร์ (คิวเฮ้าส์ ลุมพินี) จึงได้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับมะเร็งปอดว่า อาการมะเร็งปอด ได้แก่ ไอเรื้อรัง (ไอแห้ง ไม่มีเสมหะ) ไอมีเลือดปน เจ็บหน้าอกเวลาไอ หายใจสั้น หายใจมีเสียงหวีด เหนื่อยง่าย ปอดบวม ติดเชื้อที่ปอดบ่อย น้ำหนักลด โดยไม่ทราบสาเหตุ เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่ การเกิดมะเร็งปอดในระยะเริ่มต้น มักไม่แสดงอาการ กว่าจะแสดงอาการก็มีการลุกลามของโรคไประยะหนึ่งแล้ว ดังนั้น การป้องกันที่ดีที่สุดก็คือ […]

keyboard_arrow_up