เจ้าฟ้าชายโฮกุน มกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์ จะเสด็จฯร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.๙

โฆษกประจำสำนักพระราชวังนอร์เวย์ได้แจ้งว่า สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เจ้าฟ้าชายโฮกุน มกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ของทั้งสองประเทศ ไทย – นอร์เวย์ ก็มีความสนิทสนมกันเป็นอย่างดีมาโดยตลอด เริ่มตั้งแต่การเสด็จฯไปทรงเยือนนอร์เวย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อเดือนมิถุนายน 2450 ซึ่งได้ทรงลงพระปรมาภิไธยย่อ “จปร” ไว้บนก้อนหิน ณ บริเวณนอร์ดแคปป์ ต่อมาได้มีการจัดสร้างพิพิธภัณฑสถานไทย ณ นอร์ดแคปป์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯไปทรงเยือนนอร์เวย์เพื่อทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวเมื่อปี 2532 และในปี 2495 ได้มีการแลกเปลี่ยนผู้แทนทางการทูตในระดับอัครราชทูต และได้ยกฐานะความสัมพันธ์ขึ้นเป็นระดับเอกอัครราชทูตตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2503 จากนั้นนอร์เวย์ได้แต่งตั้งเอกอัครราชทูตมาประจำประเทศไทยตลอดมา ส่วนไทยได้เปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เมื่อเดือนสิงหาคม 2530 และต่อมาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2544 คณะรัฐมนตรีมีมติให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโลมีอาณาเขตครอบคลุมสาธารณรัฐลัตเวีย […]

keyboard_arrow_up