สนองปณิธานเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ทรงห่วงใยทุกข์สุขราษฎร จัดตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

“เกิดเป็นเจ้า ต้องรับใช้ประชาชน” ประโยคนี้เชื่อว่าหลายคนคงคุ้นหูกันดี เพราะเป็นสิ่งที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงตรัสไว้ พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนมานับไม่ถ้วน โดยเฉพาะเรื่องการดูแลสุขภาพของประชาชน

ยิ่งดูยิ่งซึ้ง พระจริยวัตรเจ้าหญิงนักการแพทย์ ไม่แบ่งชนชั้น ทุกงานไม่มีสูงต่ำเพราะทำเพื่อประชาชน

ไม่ต้องมีคำมั่นสัญญาใดๆ แต่พระองค์ทรงทำด้วยใจอย่างสม่ำเสมอ แม้ว่าวันนี้จะทรงพระประชวร พระวรกายไม่แข็งแรงนัก แต่ภาพที่ทุกคนเห็นจากการไปเยี่ยมผู้ป่วยตามหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.คงซาบซึ้งใจกันดีอยู่แล้วว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เจ้าหญิงนักการแพทย์ ของชาวไทย ทรงทุ่มเทกับการปฏิบัติหน้าที่นี้อย่างไม่ท้อถอย และมีพระจริยวัตรที่งดงามซึ่งแสดงออกต่อประชาชนอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างยิ่ง

keyboard_arrow_up