ประมวลภาพ พระราชอาคันตุกะ แสดงความอาลัยกับในหลวงรัชกาลที่ ๑๐

วันนี้ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 20.00 น. หลังจาก พระราชอาคันตุกะ จากทั่วโลก เสด็จฯ ขึ้นบนพระเมรุมาศเพื่อถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร เสร็จสิ้นแล้ว จากนั้นก็ถึงลำดับที่พระราชอาคันตุกะต้องเสด็จฯ กลับ ซึ่งก่อนเสด็จฯ กลับนั้นทรงทักทายและแสดงความอาลัยในการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่แด่การจากไปของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกคน ถือเป็นห้วงเวลาประวัติศาสตร์ทรงค่าที่คนไทยจะจดจำไปอีกนานเท่านาน ต่อมิตรภาพที่นานาประเทศต่างพร้อมใจกันมาแสดงให้เห็นในครานี้  

พระราชอาคันตุกะ 94 ประเทศ เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ แล้ว

วันนี้ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น. พระราชอาคันตุกะ จากทั้ง 94 ประเทศ เสด็จฯ มาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร โดยพร้อมเพรียงกัน หลังจากนั้นจะทรงร่วมถวายดอกไม้จันทน์เป็นลำดับถัดไป นับได้ว่ารองจากพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อปี พ.ศ. 2549 แล้ว ก็ครั้งนี้ที่พระประมุขและผู้นำระดับประเทศมารวมตัวกันในประเทศไทยอีกครั้ง    

keyboard_arrow_up